Symboly pre údržbu textilu

 

Pranie

   Pranie na max. 30°C Pranie v práčke pri maximálnej teplote 30°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
   Pranie na max. 30°C,
mierne odstreďovanie
Pranie bielizne v práčke pri maximálnej teplote 30°C a značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a mierne odstreďovanie bielizne.
   Veľmi šetrné pranie na max. 30°C, mierne odstreďovanie Pranie v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Mierne plákanie a mierne odstreďovanie. Nesmie sa žmýkať ručne.
   Pranie na max. 40°C Pranie v práčke pri maximálnej teplote 40°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
   Pranie na max. 40°C,
mierne odstreďovanie
Pranie bielizne v práčke pri maximálnej teplote 40°C a značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a mierne odstreďovanie bielizne.
   Veľmi šetrné pranie na max. 40°C, mierne odstreďovanie Pranie v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Mierne plákanie a mierne odstreďovanie. Nesmie sa žmýkať ručne.
   Pranie na max. 60°C Pranie v práčke pri maximálnej teplote 60°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
   Pranie na max. 60°C,
mierne odstreďovanie
Pranie bielizne v práčke pri maximálnej teplote 60°C a značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a mierne odstreďovanie bielizne.
    Pranie a vyváranie na max. 95°C Pranie v práčke pri maximálnej teplote 95°C a normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie.
   Nesmie sa prať Nesmie sa prať. Opatrná manipulácia v mokrom stave.
   Ručné pranie do 30°C Iba ručné a opatrné pranie, maximálna teplota vody 30°C.
 

Žehlenie

Žehlenie do 110°C Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110°C bez pary. Žehlenie s parou môže spôsobiť nenávratné poškodenie.
   Žehlenie do 150°C Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150°C.
   Žehlenie do 200°C Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200°C.
   Žehliť bez pary Nesmie sa naparovať. Žehlenie s parou môže spôsobiť nenávratné poškodenie.
   Nesmie sa žehliť Nesmie sa žehliť. Naparovanie a spracovanie parou je neprípustné.
 

Sušenie

   Nižšia teplota
v bubnovej sušičke
Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia (byť viac opatrný).
   Normální teplota
v bubnovej sušičke
Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote.
   Nesušiť v bubnovej sušičke Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke.
   Sušenie odkvapkávaním Sušenie odkvapkávaním. (Sušenie na vzduchu).
 

Bielenie

   Môže sa bieliť Môže sa bieliť chlórom či kyslíkom.
   Možné bieliť chlórom Možnosť bielenie prostriedkami uvoľňujúcimi chlór. Symbol znamená, že je oblečenie možné bieliť chlórom. Používajte iba studený zriedený roztok.
   Bielenie iba bez chlóru Môže sa bieliť len oxidačnými / nechlórovými prostriedkami.
   Nesmie sa bieliť Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór.
 

Čistenie

   Môže sa chemicky čistiť tetrachlóretánom Môže sa chemicky čistiť tetrachlóretánom, monofluortrichlormetánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Zvyčajné postupy čistenia bielizne sú bez obmedzenia. Normálny postup.
   Môže sa chemicky čistiť rozpúšťadlami Môže sa chemicky čistiť všetkými zvyčajne používanými rozpúšťadlami a taktiež rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom P, ďalej trichlóretánom a 1.1.1-trichlóretánom obvyklými postupmi.
   Môže sa chemicky čistiť ťažkým benzínom Môže sa chemicky čistiť iba trifluortrichloretánom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150-220°C, bod vzplanutia 38-60°C) zvyčajnými postupmi čistenia bez obmedzenia. Normálny postup.
   Profesionálne mokré čistenie Možné iba profesionálne mokré čistenie.
   Zákaz mokrého čistenia Vyvarujte sa mokrého čistenia.
   Nemôže sa chemicky čistiť Nemôže sa chemicky čistiť. Škvrny sa nemôžu odstraňovať organickými rozpúšťadlami.
    Môže sa chemicky čistiť ťažkým benzínom, zvýšená opatrnosť Môže sa chemicky čistiť iba trifluortrichloretánom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150-220°C, bod vzplanutia 38-60°C) s obmedzeným pridaním vody, alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením, alebo obmedzenou teplotou čistenie alebo sušenie. Šetrný postup.